OPŁATA KALENDARZOWA

Komisja Masters przypomina Organizatorom o obowiązku wniesienia opłaty kalendarzowej, w wysokości 400 pln (brutto)  za każdy zgłoszony dzień wyścigowy do kalendarza Masters na sezon 2022.  Nieprzekraczalny termin uiszczenia opłaty, gwarantujący rezerwacje przypisanego terminu ustalono na 28.02.2022 r. W tytule przelewu obowiązkowo należy wpisać nazwę (lub miejscowość) oraz datę wyścigu.

Numer konta:   18 1610 1364 2104 0320 4733 0002
Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi ul. Północna 36