CHALLENGE 2023

3d people - man, person with arrow. Challenge
Przypominamy o nieprzekraczalnym terminie, mijającym 8 listopada 2023r. na składanie ewentualnych reklamacji dotyczących obu klasyfikacji CHALLENGE !!!
Dzięki Państwa czujności, już dwa wyniki zostały zweryfikowane.