OPŁATY STARTOWE

UWAGA ZAWODNICY

Poniżej informacja dotycząca opłat startowych w sezonie 2019 za udział w wyścigach wpisanych do Kalendarza Masters.

  Opłaty startowe:

  • Maksymalna opłata startowa za wyścig wynosi 60 zł (z wyjątkiem kategorii M70 i M80). Dla kategorii M70 maksymalna opłata startowa wynosi 30 zł, dla kategorii M80 – bezpłatnie. 
  • W przypadku organizacji Mistrzostw Polski  maksymalna wysokość  opłaty startowej może wynosić  80 zł.
  • Organizator ma obowiązek utrzymać maksymalną opłatę startową tylko w przypadku dokonania jej przez zawodnika przelewem w terminie nie później niż 4 dni przed planowanym dniem zawodów.
  • W przypadku dokonania opłaty w terminie późniejszym niż co najmniej 4 dni przed rozpoczęciem zawodów lub bezpośrednio w biurze zawodów – Organizator ma prawo zastosowania dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości do 100% opłaty startowej.