STATUS KALENDARZA

W związku z wprowadzeniem dla organizatorów Opłaty Kalendarzowej, mającej na celu zapewnienie środków na nagrody i trofea za Challenge 2018, dla zdobywców pierwszych trzech miejsc we wszystkich kategoriach wiekowych,  opublikowany Kalendarz Masters do dnia 30 marca posiada wyłącznie status roboczy.  Wyścigi, za które Organizatorzy wniosą do tego dnia wymaganą opłatę,  zostaną zakwalifikowane do  WYŚCIGÓW  PUNKTOWANYCH, pozostałe wyścigi będą przeniesione do zakładki WYŚCIGI  NIE  PUNKTOWANE.

Jednocześnie w zakładce Wyścigi Nie Punktowane,  znajdują się informacje o innych wyścigach rozgrywanych dla kategorii Cyklosport i Masters, które nie zostały zgłoszone do punktacji challenge 2018 i nie będą brane pod uwagę  przy klasyfikacji generalnej.