OPŁATA KALENDARZOWA

Komisja Masters wspólnie z Organizatorami podjęła decyzje o wprowadzeniu od organizatorów opłaty kalendarzowej, w wysokości 300 pln ( brutto)  za każdy zgłoszony dzień wyścigowy,  mającej na celu zapewnienie nagród i trofeów dla zdobywców pierwszych  trzech miejsc w  Challenge 2018 we wszystkich kategoriach wiekowych.

Nieprzekraczalny termin uiszczenia opłaty ustalono na 20.03.2018 r.

Numer konta:   18 1610 1364 2104 0320 4733 0002
Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi ul. Północna 36