Przepisy 2018

 


OPŁATY:

Opłaty startowe za udział w wyścigu w sezonie 2018

 Wysokość opłaty startowej dla kategorii Cyklosport oraz Masters w sezonie 2018:
kategoria K 20, K 30, K 40, M 20, M 30 M40 M50 M60 – maksymalna opłata wynosi 60 zł,
kategoria M-70 – maksymalna opłata wynosi 30 zł.
kategoria M-80 – zwolniona z opłat

———————————————————————————————————————————————————————————

Zasady Klasyfikacji na 2018 rok

Kategorie wiekowe: K -Kobiety M – Mężczyźni

CK20 18-29 LAT
K30 30-39 LAT
K40 40 + LAT
CM20 18-29 LAT
M30 30-39 LAT
M40 A 40-44 LAT
M40 B 45-49 LAT
M50 A 50-54 LAT
M50 B 55-59 LAT
M60 A 60-64 LAT
M60 B 65-69 LAT
M70 A 70-74 LAT
M70 B 75-79 LAT
M80 80 + LAT

(o kategorii wiekowej zawodnika decyduje rocznik a nie dokładna data urodzenia)

Dystanse dla kategorii wiekowych

Kategoria wiekowa
Dystans maksymalny (km)
Cyklosport Kobiety 85 km
Kobiety K30 85 km
Kobiety K40 65 km
Cyklosport M20 130 km
M30 130 km
M40 A 130 km
M40 B 130 km
M50 A 100 km
M50 B 100 km
M60 A 85 km
M60 B 65 km
M70 A 45 km
M70 B 45 km
M80 45 km

Poniżej przedstawiamy zasady liczenia punktów w sezonie 2018

 

Podział na A i B stosujemy przy ustaleniu zajętego miejsca. Zajęte miejsce, z zachowaniem A i B, ustalamy na podstawie komunikatu, nie robiąc dodatkowej klasyfikacji tylko dla mastersów. Przykładowo, jeśli w kategorii 50A, pierwsze dwa miejsca zajmą amatorzy, to będący na trzecim miejscu masters, otrzyma punkty za zajęte miejsce, a więc trzecie.

W przypadku liczenia punktów z wyścigów etapowych zastrzega się, iż koniecznym jest startowanie od pierwszego etapu. Późniejsze przystąpienie do wyścigu (etap 2, 3 i itd.), z pominięciem pierwszego, pozbawia zawodnika naliczenia punktów za każdy etap oraz za generalkę. Nie ukończenie wyścigu etapowego, NIE pozbawia punktów zdobytych na ukończonych etapach.

Uwzględniamy 10 najlepszych wyników w sezonie, spośród wyścigów WPISANYCH do Kalendarza Masters.

Wyścigi zagraniczne NIE są zaliczane do Challenge !

Proponowana punktacja dotyczy wyścigów ze startu wspólnego z pominięciem Mistrzostw Polski

Wszystkie Mistrzostwa Polski rozgrywane na szosie będą wzbogacone 20% zwyżką w stosunku do punktów, wynikających z tabeli,  należnych za zajęte miejsce.                                                                    Przykład –  za I miejsce na MP otrzymujemy 500 pkt + 20% = 600 pkt.

Wyścigi rozgrywane w formule jazdy na czas ( nie dotyczy  Mistrzostw Polski- patrz wyżej ) oraz kryteria uliczne będą punktowane z 20% pomniejszeniem wartości punktów, wynikających z tabeli,  należnych za zajęte miejsce.                                                                                                                                    Przykład –  za zwycięstwo w kryterium ulicznym otrzymujemy 500 pkt – 20%= 400 pkt.

 

Proponowana tabela punktowa:

miejsce ilośc punktów miejsce ilośc punktów miejsce ilośc punktów
1 500 26 50 51 25
2 400 27 49 52 24
3 320 28 48 53 23
4 260 29 47 54 22
5 220 30 46 55 21
6 200 31 45 56 20
7 180 32 44 57 19
8 160 33 43 58 18
9 140 34 42 0 17
10 120 35 41 60 16
11 100 36 40 61 15
12 90 37 39 62 14
13 82 38 38 63 13
14 76 39 37 64 12
15 72 40 36 65 11
16 70 41 35 66 10
17 68 42 34 67 9
18 66 43 33 68 8
19 64 44 32 69 7
20 62 45 31 70 6
21 60 46 30 71 5
22 58 47 29 67 4
23 56 48 28 68 3
24 54 49 27 69 2
25 52 50 26 70+ 1

– Aby zawodnik był liczony w klasyfikacji zgodnie z przepisami PZKol oraz UCI musi posiadać polskie obywatelstwo oraz licencję wydaną przez PZKol, Okręgowy Związek Kolarski, lub federację z innego kraju będącą w strukturach UCI

– Jeżeli w zawodach biorą udział zawodnicy nie posiadający polskiego obywatelstwa to nie będą oni liczeni do klasyfikacji.

Komisja Masters i Cyklosport PZKol