LICENCJE 2020

LICENCJE 2020 !!!

( przeczytaj do końca- to ważne )

Szanowne Masterki i Mastersi !!!


Ponieważ znana jest wszystkim sytuacja finansowa Polskiego Związku Kolarskiego, doskonale wiemy, że nie możemy liczyć na jakiekolwiek wsparcie finansowe z tej strony, w tym również dofinansowanie zakupu koszulek dla Mistrzów Polski Masters i Cyklosport.
W związku z tym, poczyniliśmy starania o pozyskanie funduszy na ten cel, skutkiem czego w dniu 5 marca 2020 podczas spotkania z przedstawicielami Zarządu PZKol, uzyskaliśmy zgodę, na przeprowadzenie akcji „ Współpraca z OZKol-ami”.
Omawiając akcję w skrócie, ma ona polegać na przekazywaniu przez Okręgowe Związki Kolarskie części funduszy, które to właśnie Wy wpłacacie wykupując licencje. Nadmieniam, iż mamy sprawdzoną wiadomość, ze pełne 100% tej wpłaty pozostaje w OZKol-ach, a nie tak jak nas wcześniej informowano, tylko część. W tym celu, w dniu dzisiejszym wystosowaliśmy pisma do wszystkich okręgowych związków, proponując współpracę, polegającą na propagowaniu przez nas Mastersów konieczności posiadania licencji, edukowaniu społeczności kolarskiej i informowaniu o korzyściach wynikających z posiadania licencji, przy jednoczesnym promowaniu WYŁĄCZNIE tych OZKol-i, które podejmą z nami współpracę.
Apeluję zatem, o kilkutygodniowe powstrzymanie się od wyrabiania licencji, aż do czasu kiedy otrzymamy odpowiedzi od wszystkich OZKol-i, czy i w jakim stopniu podejmują proponowaną przez nas współpracę. 31 marca powiadomimy Was zatem, które Okręgowe Związki Kolarskie zadeklarowały wsparcie Mastersom i wówczas będziemy apelować do was o wykupowanie licencji wyłącznie w tych właśnie związkach. Informuję przy okazji, że od dwóch lat mamy dowolność wyboru związku, w którym chcemy wykupić licencję, niezależnie od naszego miejsca zamieszkania.
Jednocześnie zaręczamy, że zawodnicy, którzy za względu na sugerowaną zwłokę nie zdążą wyrobić licencji przed rozegraniem kilku pierwszych w kolejności wyścigów z Kalendarza Masters, będą mieli zaliczone punkty wstecznie, natychmiast po przedstawieniu aktualnej licencji, którą uzyskają nie później niż do dnia 30 maja 2020r .

Prosimy, dla obopólnej korzyści, przekazujcie sobie wzajemnie nasz apel !!!