LUBELSKA VUELTA

Przedstawiamy  informacje o nadchodzącym cyklu wyścigów – Vuelta Lubelska 03-05.05.2019r.
OPŁATY
 1. Opłata za pełny cykl startowy / 4 etapy/ – wynosi 220 zł w terminie do 26.04.2019
  Opłata za niepełny cykl startowy w terminie do 26.04.2019
  I etap – 60 zł; IV etap – 60 zł
  II etap – 60 zł; III etap – 60 zł

Zawodnicy z kategorii M70 opłata wynosi 30zł.

Zawodnicy kategorii M80 zwolnieni z opłaty startowej.

Teamy/klub/, które zgłoszą drużynę składającą się z minimum 4 a maksimum 8 zawodników, otrzymają rabat 20% wartości startowego – tj.180zł w terminie do 26.04.2019 pod warunkiem startu w pełnym cyklu zawodów oraz startu w jednakowych strojach klubowych

 1. Opłata za pełny cykl startowy / 4 etapy/ – wynosi 220zł+ 80zł /opłata manipulacyjna/= 300 zł po dacie 26.04.2019 oraz w dniu zawodów
  Opłata za niepełny cykl startowy po dacie 26.04.2019 oraz w dniu zawodów 
  I etap – 60+20/opłata manipulacyjna/=80 zł; IV etap – 60+20/opłata manipulacyjna/=80 zł
  II etap – 60+40/opłata manipulacyjna/=100 zł; III etap – 60+40/opłata manipulacyjna/=100 zł

Teamy/klub/, które zgłoszą drużynę składającą się z minimum 4 a maksimum 8 zawodników, otrzymają rabat 20% wartości startowego

– tj.220+60/opłata manipulacyjna/zł=280zł po dacie 26.04.2019 oraz w dniu zawodów pod warunkiem startu w pełnym cyklu zawodów oraz startu w jednakowych strojach klubowych

Zawodnicy z kategorii M70 ponoszą pełna opłatę startową.

Zawodnicy kategorii M80 ponoszą pełną opłatę startową.

Teamy/ klub/ mogą zgłosić dowolną liczbę drużyn.
Po dokonaniu wszystkich formalności związanych z rejestracją on-line należy przesłać przelewem bankowym całą kwotę wpisowego na konto bankowe organizatora zgodnie z podanym powyżej cennikiem. Wpisowe należy wpłacać wyłącznie na konto organizatora.
Wpłatę startowego będzie można dokonać w Biurze zawodów.
W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu, organizator nie zwraca opłaty startowej.

Zapisy : www.pomiaryczasu.pl/lubelskavuelta
Opłaty :PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA, numer rachunku bankowego: 29 2030 0045 1110 0000 0236 5510 Bank BGŻ BNP PAIRBAS. S.A.
Tytuł wpłaty: nazwa imprezy, imię i nazwisko oraz team/ klub/