CHALLENGE 2018

3d people - man, person with arrow. Challenge

W związku z zakończeniem wyścigów wpisanych do Kalendarza Masters, punktowanych do klasyfikacji Challenge 2018 prosimy zawodników o zweryfikowanie poprawności przypisanych im miejsc i punktów uzyskanych w odbytych wyścigach. Nadmieniamy, że zgodnie z regulaminem punkty nie zostały naliczone za wyścigi, które zostały rozegrane zanim została wydana licencja, ważna na rok 2018.

Ewentualne uwagi prosimy kierować na adres mejlowy grzegorz@komisjamasters.pl w terminie do 26.10.2018r.

Jednocześnie przypominamy, że w tym roku nagradzani i dekorowani będą zdobywcy 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej. Informacja o miejscu i terminie gali zostanie opublikowana 28.10.2018r.