UWAGA !!!

Zawodnicy i Organizatorzy !!!

Komisja Masters informuje, że jedynym dokumentem nadającym prawo przyznawania punktów do klasyfikacji Challenge 2018 jest ważna na rok 2018 licencja, wydana najpóźniej w dniu zawodów, za które mogą zostać przyznane punkty. Licencje z poprzednich lat lub wydane w terminie późniejszym niż dzień zawodów nie będą honorowane.  Obowiązek legitymowania się ważną licencją spoczywa na zawodniku. Obowiązek weryfikowania ważności licencji spoczywa na Organizatorze.

Oficjalne wyniki opublikowane przez Organizatora będą stanowiły jedyną podstawę do wyliczenia należnych punktów.  Punktacja Challenge 2018 będzie zamieszczana z  10-cio dniowym opóźnieniem, będącym okresem na składanie zażaleń do organizatora w sprawie opublikowanych przez Niego wyników, przy czym czas złożenia zażalenia u Organizatora wynika z Jego regulaminu.